Nieuw: het Reuvensfonds

De Stichting Reuvens ondersteunt initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap. Lees meer.

facebook twitter

Programmacommissie 2018

De programmacommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling van de Reuvensdagen. Middels -onder andere- de Call for Sessions kan eenieder voorstellen indienen voor het programma. De programmacommissie beslist samen met de voorzitters van de sessies over het definitieve programma.

De programmacommissie 2018 bestaat uit:

  • Hemmy Clevis, gemeente Zwolle
  • Sasja van der Vaart-Verschoof, the Overdressed Archeologist & Editor
  • Tim de Ridder, gemeente Vlaardingen
  • Timothy Stikkelorum
  • Wouter Vos, Vos Archeo
  • Yvonne Lammers, Echo information design

Vanuit het bestuur van de Stichting Reuvens heeft Nathalie Vossen zitting in de programmacommissie.

Carla Jansen voert het secretariaat.