Nieuw: het Reuvensfonds

De Stichting Reuvens ondersteunt initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap. Lees meer.

facebook twitter

Reuvensfonds

De Stichting Reuvens behartigt/ondersteunt de belangen van álle archeologen in Nederland. Middels het in 2018 opgerichte Reuvensfonds ondersteunt de Stichting Reuvens initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap als geheel, of een deel daarvan.

Lees de pdf voor meer informatie.

Benut het verleden, investeer in archeologie!

Vijf punten voor uw gemeente

Zes punten voor uw provincie

Stichting Reuvens

De Stichting Reuvens is in februari 2012 opgericht. De belangrijkste taak is de organisatie van het landelijke archeologiecongres de Reuvensdagen.

Doelstellingen van de Stichting Reuvens:

  • bevordering van kennisoverdracht in de archeologie;
  • versterken van de maatschappelijke positie, het belang en de betekenis van het archeologisch erfgoed;
  • een platform bieden voor alle personen en instellingen die actief zijn op het gebied van onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed.

Bestuur Stichting Reuvens:

  • Chrystel Brandenburgh, Erfgoed Leiden en Omstreken, voorzitter
  • Henk van der Velde, ADC ArcheoProjecten, penningmeester
  • Harry Pape-Luijten, Rubicon Erfgoed, communicatie, Reuvensfonds
  • Nathalie Vossen, Pro-Erfgoed, Reuvensdagen

Reuvensdagen

Als enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. Het congres is vernoemd naar Caspar Reuvens (Leiden, 1793-1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld.

Groot Reuvensoverleg

De Stichting Reuvens biedt een platform voor de archeologie van Nederland. Om die functie goed te kunnen vervullen organiseert zij 2 à 3 keer per jaar een Groot Reuvensoverleg, een overlegtafel voor alle archeologische organisaties en partijen die zich bezighouden met de Nederlandse archeologie.  De leden van het overleg bepalen de agenda. Om onderwerpen toe te lichten of uit te diepen worden regelmatig gastsprekers uitgenodigd. Indien er actiepunten volgen uit het overleg, worden die in werkgroepjes verder uitgewerkt. Actuele onderwerpen van gesprek zijn onder andere een nationaal archeologiefonds, een gezamenlijke lobby/woordvoerderschap en de zorg over het behoud van het Nederlands bodemarchief.

In het Groot Reuvensoverleg komen vertegenwoordigers van de volgende partijen bijeen:

Organisaties die ook graag deel willen uitmaken van het Groot Reuvensoverleg kunnen dat melden via info@reuvens.nl.

Data van overleg

Data overleggen 2019
Dinsdag 19 februari 2019
Woensdag 19 juni 2019
Donderdag 17 oktober 2019

Gehouden overleggen
Donderdag 3 maart 2016
Donderdag 6 oktober 2016
Donderdag 9 maart 2017
Maandag 19 juni 2017
Maandag 2 oktober 2017
Donderdag 22 maart 2018
Dinsdag 25 september 2018