Nieuw: het Reuvensfonds

De Stichting Reuvens ondersteunt initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap. Lees meer.

facebook twitter

De sessies

  • Lengte van een sessie: 1,25 uur (75 minuten)
  • Mogelijke vormen: lezingenserie, paneldiscussie en open werkvormen als workshop en rondetafelgesprek.
  • De programmacommissie gaat er vanuit dat indieners van sessievoorstellen ook voor de invulling van die sessies zorgen.

Verantwoordelijkheden van de indiener van het sessievoorstel

Indien het voorstel wordt geaccepteerd door de programmacommissie wordt er vanuit gegaan dat de indiener:

  • de sessie verder voorbereidt in samenspraak met de programmacommissie
  • de contacten legt met de beoogde voorzitter, sprekers en/of panelleden
  • in overleg met de programmacommissie de definitieve sessie samenstelt
  • zorgt voor tijdige levering van kopij ten behoeve van de website en het programmaboekje
  • zorgt voor tijdige aanlevering van de digitale presentaties

Voorstel voor een sessie indienen

Vul vóór 17 mei een sessievoorstel in, met behulp van onderstaand formlier. De programmacommissie bespreekt de binnengekomen voorstellen op 25 mei. Na die datum nemen we contact met je op.

Gegevens indiener
Naam
Organisatie
Email
Telefoonnummer
Graag alle velden in dit blok invullen
Onderwerp (max. 100 tekens)
Omschrijving onderwerp (max. 1000 tekens)
Hoofdpijler
Tweede pijler (indien van toepassing)
In de sessie te behandelen onderwerpen (max. 300 tekens)
Werkvorm
Beoogd voorzitter (indien bekend)
Beoogde sprekers / panelleden (indien bekend)
Opmerkingen
Extra vragen bij een paneldiscussie
Stellingen / discussiepunten (max. 1000 tekens)
Indicatie maximaal aantal deelnemers
Extra vragen bij een andere werkvorm
Naam werkvorm
Omschrijving werkvorm (max. 1000 tekens)
Indicatie maximaal aantal deelnemers