Nieuw: het Reuvensfonds

De Stichting Reuvens ondersteunt initiatieven die een meerwaarde hebben voor de archeologische gemeenschap. Lees meer.

facebook twitter

Vrijdag 16 november

09.00 - 09.30 Inschrijving en ontvangst
09.30 - 09.35 Welkomstwoord namens Stichting Reuvens
09.35 - 09.45 Welkomstwoord door Rik Janssen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
09.45 - 11.00 Plenaire sessie gaststad
De vorming van Holland
De vorming van Holland
organisator: René Proos & Tim de Ridder, provincie Zuid-Holland & gemeente Vlaardingen
voorzitter: René Proos, provincie Zuid-Holland

pijler: wetenschap, publiek
Holland krijgt in de periode 900-1300 vorm. Wildernis verandert in polderlandschap, dorpen worden steden, burgers worden vrijgemaakt uit het feodale stelsel, ruileconomie maakt plaats voor geldhandel. De kuststrook ontworstelt zich aan het Duitse keizerlijke gezag en ontwikkelt zich tot een autonoom graafschap. Deze periode is vooral vanuit spaarzame historische bronnen beschreven. Daarbij was met name aandacht voor de heersers, de geschiedschrijving gaat nauwelijks over de bewoners. In deze sessie wordt ingegaan op de kansen die archeologisch onderzoek biedt om te voorzien in deze lacune.
 • Rik Janssen, provincie Zuid-Holland: Introductie project 'Ontstaan van Holland'
 • Dick de Boer, emeritus-hoogleraar RUG: In de ochtendnevels: de contouren van Holland in perspectief
 • Menno Dijkstra, Universiteit van Amsterdam: Nieuwe archeologische onderzoekskansen naar Hollands dageraad
 • Tim de Ridder, gemeente Vlaardingen: Graven naar Holland
 • Arnold Carmiggelt, Archeologie Rotterdam (BOOR): Op zoek naar het verdronken dorp Rotta
11.00 - 11.30 Koffiepauze en informatiemarkt
11.30 - 12.45 Sessies blok 4
Grafveldonderzoek revisited I
Grafveldonderzoek revisited I
organisator: Richard Jansen, Rachel Schats & Arjan Louwen, Universiteit Leiden
pijler: wetenschap, veld
Onderzoek naar menselijke begravingen staat niet stil. Geregeld komen nieuwe grafvelden aan het licht en er zijn tal van nieuwe onderzoekstechnieken, zoals LIDAR, 3D-fotogrammetrie en de analyse van isotopen en DNA van de skeletten zelf. Deze technieken kunnen niet alleen nieuwe onderzoeksvragen beantwoorden, maar vergen ook nieuwe en specifieke opgravings- en samplestrategieën. Deze sessie wil een platform bieden aan alle spelers in de Nederlandse archeologie om samen de nieuwste mogelijkheden op het gebied van grafveldonderzoek - van prehistorie tot nieuwe tijd - te verkennen.
 • David Fontijn & Richard Jansen, Universiteit Leiden: Vergeten grafvelden in Baarlo en Venlo
 • Eric Norde & Arjan Louwen, RAAP & Universiteit Leiden: Nieuwe opgravings- en samplestrategieën - casus Ede
 • Femke Lippok, Universiteit Leiden: Graven naar Merovingische graven
Ambachtelijke productie in steden, een wereld vol variatie
Ambachtelijke productie in steden, een wereld vol variatie
organisator/voorzitter: Arno Verhoeven, Universiteit van Amsterdam
pijler: wetenschap, veld
Ambachtelijke productie van goederen staat traditioneel sterk in de belangstelling van archeologen die actief zijn in historische stadskernen. Een project in het kader van Oogst voor Malta richt zich op de kenniswinst die de afgelopen decennia is verkregen over die ambachtelijke productie. In de sessie wordt een eerste inzicht in deze inventarisatie gepresenteerd, maar ook een casestudy van een leerlooierij en een meer bedrijfskundige, op historische gegevens gebaseerde blik op ambachten. In de discussie is er gelegenheid om de problematiek wat aan te scherpen.
 • Annika Blonk-van den Bercken, Universiteit van Amsterdam: Ambachtelijke productie: een eerste indruk
 • Peter Bitter, gemeente Alkmaar: In de leer in Alkmaar; analyse van een 14e-eeuwse leerlooierij
 • Jørgen Veerkamp, Bureau dienst Monumenten en Archeologie Amsterdam: Een brouwerij en latere zeepziederij aan de Wijdesteeg in Amsterdam
Boeiuh! Erfgoedonderwijs voor middelbare scholieren
Boeiuh! Erfgoedonderwijs voor middelbare scholieren
organisator: Iris Toussaint, Monique Deege, Marjolein Woltering, Marjolein van den Dries & Birgit van den Hoven, Platform Archeologie in de Spiegel
pijler: publiek
Deze sessie is een vervolg op die van vorig jaar, waarin Barend van Heusden zijn theorie over cultuuronderwijs ontvouwde. Dit jaar zoomen we in op de groep middelbare scholieren (14-18 jaar), die bij erfgoededucatoren bijna altijd te boek staat als 'moeilijk bereikbaar'. Ze lijken over het algemeen weinig interesse te hebben voor erfgoed/archeologie. Kan de theorie van Cultuur in de Spiegel erfgoededucatoren handvatten bieden om beter aan te sluiten bij de ontwikkeling van deze groep leerlingen? M.a.w. we moeten meer weten over de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn van tieners.
 • Emiel Copini, Rijksuniversiteit Groningen: Geboeid de klas uit!
Exploratorium: Pop-up-laboratorium ongebruikelijke overblijfselen I
Exploratorium: Pop-up-laboratorium ongebruikelijke overblijfselen I
organisator/voorzitter: Tania Oudemans, Kenaz Consult & Laboratory
pijler: wetenschap
Gedurende deze dubbele inloop-sessie kunnen geïnteresseerden het werk in een laboratorium in de praktijk zien en kennismaken met een aantal methoden om ongebruikelijke overblijfselen te onderzoeken. De specialisten Tania Oudemans (organische residuen-analyse), Lucy Kubiak-Martens (botanische macroresten, parenchym en organische residuen) en Hans Huisman (bodem-micromorfologie) geven uitleg gedurende de hele sessie, er is geen vaste begintijd. Kom meekijken, leren en/of uitproberen. Breng eventueel amorfe organische monsters mee (Tania Oudemans zal ze waarderen m.b.v. FTIR-spectroscopie).
 • Tania Oudemans, Kenaz Consult & Laboratory: Chemische analyse organische residuen op archeologische objecten
 • Lucy Kubiak-Martens, BIAX Consult: Botanische macroresten, parenchym en organische residuen
 • Hans Huisman, RCE & Rijksuniversiteit Groningen: Geoarcheologie en archeometrie met focus op bodem micromorfologie
12.45 - 13.45 Lunch en informatiemarkt
13.45 - 15.00 Sessies blok 5
Grafveldonderzoek revisited II
Grafveldonderzoek revisited II
organisator: Richard Jansen, Rachel Schats & Arjan Louwen, Universiteit Leiden
voorzitter: Richard Jansen, Arjan Louwen & Rachel Schats

pijler: wetenschap, veld
Onderzoek naar menselijke begravingen staat niet stil. Geregeld komen nieuwe grafvelden aan het licht en er zijn tal van nieuwe onderzoekstechnieken, zoals LIDAR, 3D-fotogrammetrie en de analyse van isotopen en DNA van de skeletten zelf. Deze technieken kunnen niet alleen nieuwe onderzoeksvragen beantwoorden, maar vergen ook nieuwe en specifieke opgravings- en samplestrategieën. Deze sessie wil een platform bieden aan alle spelers in de Nederlandse archeologie om samen de nieuwste mogelijkheden op het gebied van grafveldonderzoek - van prehistorie tot nieuwe tijd - te verkennen.
 • Lisette Kootker, Vrije Universiteit: Strontium uit crematieresten
 • Yvonne van Amerongen, Archol: Parasieten in menselijke resten
 • Rachel Schats, Universiteit Leiden: Onderzoek naar pathogeen
Spoorloze vindplaatsen: specialistisch onderzoek van incidenten
Spoorloze vindplaatsen: specialistisch onderzoek van incidenten
organisator: Monica Dütting, Stijn Heeren & Constance van der Linde, BAP & SAMPL
voorzitter: Raphael Panhuysen, Anthro.nl

pijler: wetenschap, veld
Veel veldslagen zijn eenmalige gebeurtenissen, waarbij (duidelijk te interpreteren) sporen ontbreken. Specialistisch materiaalonderzoek en de combinatie van verschillende disciplines is uitermate geschikt om informatie te ontsluiten van deze complexe sites. BAP en SAMPL organiseren deze sessie gezamenlijk, de sessie is bedoeld voor alle archeologische onderzoekers.
 • Stijn Heeren, Vrije Universiteit/SAMPL: Op zoek naar de Romeinse slagvelden
 • Tim de Ridder, gemeente Vlaardingen: Geen sporen, geen vondsten - het slagveld van Vlaardingen (1018)
 • Birgit Berk, Birgit Berk Fysische Antropologie/BAP: Verhangen en gedumpt?
 • Miranda de Wit, Mug Ingenieursbureau: De Bom van Bommen Berend
 • Lisette Kootker & Constance van der Linde, Vrije Universiteit/BAP & Tot op het Bot/BAP: De vergeten oorlog van Noord-Holland in 1799
 • Claudia Kraan, NAAM Curaçao: Seru Neger een 'place of memory' - onder voorbehoud
 • Jos van der Weerden, BAAC: 705 KKM diversen: het nut van onderzoek aan klein kaliber-munitie
Vier jaar ArcheoHotspots. Hoe nu verder?
Vier jaar ArcheoHotspots. Hoe nu verder?
organisator/voorzitter: Marjolein Woltering, ArcheoHotspots
pijler: publiek
Graag delen wij met jullie de resultaten van vier jaar ArcheoHotspots. Wat is er in deze vier jaar gebeurd en wat heeft het ons opgeleverd? En hoe kijken archeologen eigenlijk aan tegen de ArcheoHotspots? In deze sessie zullen we de totstandkoming, de tegenslagen en positieve ervaringen van twee verschillende ArcheoHotspots bespreken. Ook werpen we een blik op de toekomst, want we gaan door met de ArcheoHotspots. Tot slot willen we graag met jullie in gesprek over deze vorm van publieksparticipatie. Daarom nodigen we jullie van harte uit om naar onze sessie te komen en je mening te geven.
 • Riemer Knoop, Gordion Cultureel Advies: Discussieleider
 • Meliantha Lelieveld, ArcheoHotspot Amsterdam: Amsterdam: de eerste ArcheoHotspot van Nederland
 • Lize Noorda, ArcheoHotspot Arnhem: De ArcheoHotspot in Arnhem: uitdagingen en successen
Exploratorium: Pop-up-laboratorium ongebruikelijke overblijfselen II
Exploratorium: Pop-up-laboratorium ongebruikelijke overblijfselen II
organisator: Tania Oudemans, Kenaz Consult & Laboratory
pijler: wetenschap
Gedurende deze dubbele inloop-sessie kunnen geïnteresseerden het werk in een laboratorium in de praktijk zien en kennismaken met een aantal methoden om ongebruikelijke overblijfselen te onderzoeken. De specialisten Tania Oudemans (organische residuen-analyse), Lucy Kubiak-Martens (botanische macroresten, parenchym en organische residuen) en Hans Huisman (bodem-micromorfologie) geven uitleg gedurende de hele sessie, er is geen vaste begintijd. Kom meekijken, leren en/of uitproberen. Breng eventueel amorfe organische monsters mee (Tania Oudemans zal ze waarderen m.b.v. FTIR-spectroscopie).
15.00 - 15.30 Theepauze en informatiemarkt
15.30 - 16.45 Highlights
Highlights
Highlights
organisator: Wouter Vos, Vos Archeo
voorzitter: Jeroen ter Brugge

pijler: veld, wetenschap
De sessie 'Highlights' vormt de combinatie van drie verschillende voormalige sessies of programmaonderdelen van de Reuvensdagen, namelijk de Toppers, Goed gevonden en de W.A. van Es-prijs. 'Highlights' kenmerkt zich door de afwisseling van wat korte met iets langere presentaties en zal zorgen voor een mooie afsluiting van de Reuvensdagen.
 • Jeroen Loopik, ADC ArcheoProjecten: Gezeteld in Overschie
 • Marit van den Hof, Archeo3D: Reconstructie Swifterbant-vondst
 • Johan Opdebeeck & Thijs Coenen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Wrak te Warder
 • Thomas van Cruchten, Universiteit Leiden: De onverwachte vondst van een middenbronstijd-zwaard uit de Maas
 • Peter Kranendonk, gemeente Amsterdam: Resultaten van de Noord-Zuidlijn te Amsterdam
 • René Proos, provincie Zuid-Holland: De schaal van Rijnsburg
 • Dé Steures, AWN6 Rijnstreek: Voorgenomen app EXGERINF
Uitreiking W.A. van Es-prijs en presentatie door de winnaar
Uitreiking W.A. van Es-prijs en presentatie door de winnaar
De W.A. van Es-prijs is een aanmoedigingsprijs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor jong onderzoekstalent op het gebied van de Nederlandse archeologie. De prijs is vernoemd naar W.A. van Es, oud-directeur van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Deze archeologieprijs wordt afwisselend toegekend aan een proefschrift of een masterscriptie. In 2018 komen dissertaties in aanmerking. Aan de prijs zijn een bedrag van € 2000 en een oorkonde verbonden. De uitreiking vindt traditiegetrouw plaats tijdens de Reuvensdagen en aansluitend verzorgt de winnaar een presentatie.
16.45 - 16.55 Afsluiting door Annemiek Jetten, burgemeester van Vlaardingen
16.55 - 17.00 Afsluiting namens Stichting Reuvens en bekendmaking locatie 2019
17.00 - 17.10 Lopen naar het Oude Stadhuis, Markt 11
17.10 - 18.30 Borrel in het Oude Stadhuis
.